เบอร์โทรศัพท์ 038-682 036
ที่อยู่ 380/3, ถนนสุขุมวิท, ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21150, Thailand